Zespół Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Służewie

  • Statystyki

    • Odwiedziny: 305820
    • Do końca roku: 133 dni
    • Do wakacji: WAKACJE!!!

Strona główna

 

O Kościuszko, piękny wzorze,

Jako Ojczyznę miłować !

W każdej życia swego porze,

Pragniemy cię naśladować...

 

Z piosenki Jana Czeczota 

 


 Administrator strony: Paweł Stachurski

e-mail: biblsluzewo@tlen.pl

 

 

PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ:

 

 

  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Służewie objęta jest prestiżowym patronatem

„DZIECIOLANDIA- Cambridge Educational Partner”.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są autorską innowacyjną metodą ”AKCJA NA MINUTĘ” rekomendowaną – jako jedyną w Polsce – przez Cambridge University Press. Metoda gwarantuje wysoką skuteczność nauczania w grupach przedszkolnych i klasach I – III szkoły podstawowej. Jest sprawdzona w praktyce i dobrze postrzegana przez rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach. Dzieci natomiast uczą się bardzo chętnie, gdyż mają zagwarantowaną przede wszystkim zabawę w języku angielskim – co przynosi świetne efekty i ich rozwój własny.

 

więcej na stronie internetowej: http://www.dzieciolandia.edu.pl/

 

FOLDER DZIECIOLANDIA (folder-dzieciolandia.pdf - 0.41Mb)

 


 

 

 W Zespole Szkół w Służewie od roku szkolnego 2002/2003 realizowany jest program Edukacyjno-Terapeutyczny"ORTOGRAFFITI". Jest to ogólnopolski program prowadzony przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Warto zaznaczyć, iż program ten uzyskał rekomendację oraz pełne wsparcie Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Publikacje serii "Ortograffiti" zostały docenione i wyróżnione przez ekspertów z Ministerstwa Edukacji Narodowej i umieszczone na liście pomocy zalecanych do pracy z uczniami.Celem programu jest stworzenie kompleksowego i nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela do prowadzenia zajęć z uczniami z dysleksją i mającymi trydności w nauce ortografii.

 

 

 

 

W szkole podstawowej realizujemy program edukacji wczesnoszkolnej „Klucz do uczenia się” (Galina Dolya) moduł: matematyka sensoryczna, matematyka i konstrukcje. Program oparty jest na teorii rosyjskiego psychologa Lwa Wygotskiego, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”.Istotą programu jest rozwijanie umiejętności: samoregulacji (dziecko uczy się tworzenia i realizowania planów oraz niezbędnych zachowań), poznawczych (rozwój intelektualny i kreatywny) oraz komunikatywnych (rozumienie innych i bycie rozumianym)

„Klucz do uczenia się” rozwija wszystkie rodzaje inteligencji u dzieci.

 


 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Służewie bierze udział w kampanii społecznej

„Cała Polska czyta dzieciom”. CPCD zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom. W ramach akcji nasza placówka uczestniczy w programach:  „Czytające Szkoły” oraz „Czytające Przedszkola”. Na zajęciach wprowadziliśmy codzienne głośne czytanie dzieciom książek. Po wdrożeniu programów zaobserwowaliśmy u naszych uczniów wzrost zrozumienia tekstów i poleceń, poprawę koncentracji, łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych, wzrost motywacji do nauki i chęci do współpracy, powstawanie więzi pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i czytającym nauczycielem, wzrost czytelnictwa wśród dzieci, a także znaczną poprawę zachowania.

 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/ 

 


 

 

 

W roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum w Służewie uzyskało zaszczytny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Organizatorem przedsięwzięcia był Krajowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży oraz posiadają konkretne, udokumentowane osiągnięcia w obszarze działalności pedagogicznej.

 

http://www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty

 


 

Rządowy program „Książki naszych marzeń” realizowany jest w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwia on zakup książek do szkolnych bibliotek w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 


 

ROZWIJAM SKRZYDŁA

 

 

Program doradztwa edukacyjno-zawodowego „Rozwijam skrzydła” został opracowany jako potrzeba pomocy dla uczniów zwiększająca trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez młodych ludzi. Z obserwacji i rozmów z uczniami, a także ich rodzicami, zauważono trudności
w wyborze dalszego kierunku kształcenia. Doradztwo edukacyjno-zawodowe jest procesem, dlatego powinien być rozpoczęty już w klasie I gimnazjum. Im wcześniej uczeń będzie miał możliwość poznania tematyki w tym zakresie, tym większe szanse, aby świadomie i bardziej odpowiedzialnie dokonać wyboru kolejnego etapu edukacyjnego.

 

Głównymi celami programu są:

 

 * przygotowanie uczniów gimnazjum do podjęcia samodzielnej decyzji o kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu;
 * kształtowanie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów
 * wyzwalanie własnej aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny oraz określenie swoich zainteresowań i skłonności zawodowych

Tematyka programu została podzielona na moduły – w każdej klasie po cztery. Działania zawarte
w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego podejmowane przez szkołę mają pomóc uczniom w podjęciu właściwej decyzji.

 


 

 

iTeatr dla Szkół to autorski projekt, który Telewizja Polska S.A. realizuje od 2012 roku, a którego widownia w maju 2015 roku przekroczyła pierwszy milion. Projekt oparty jest na idei promowania i przybliżania teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce wszędzie tam, gdzie dostęp do ich oferty jest ograniczony. Odbiorcami comiesięcznych transmisji teatralnych na żywo, realizowanych przy wsparciu każdego z 16 ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej, są uczniowie szkół i placówek oświatowych różnego szczebla, oddalonych od wielkomiejskich ośrodków kulturalnych i artystycznych (ze wsi i małych miasteczek) bez łatwego dostępu do oferty wydarzeń teatralnych. W ramach projektu iTeatr spektakl na żywo odbierany jest w tym samym czasie przez kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego kraju za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej. Udział wszystkich szkół w projekcie jest przy tym całkowicie bezpłatny.